บุคลากร

คุณชัศวารี หมอยา

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบริหารงานวิจัย

 

คุณวณิชยา สุขอัตตะ 

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบริหารงานวิจัย

 

ติดต่อ หน่วยบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 053-941213