ติดต่อเรา

หน่วยบริหารงานวิจัย
Research Administration Section
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-1213
โทรสาร : 0-5394-1213
อีเมล : wanitchaya.s@cmu.ac.th