ติดต่อเรา

หน่วยบริหารงานวิจัย

Research Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-1213

0-5394-1213

wanitchaya.s@cmu.ac.th