ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2567


 

ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ  2567

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1.แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ  2567

2.บันทึกข้อความนำส่งเอกสารจากภาควิชา  (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างตามไฟล์แนบ)

 

- ขอขอบคุณค่ะ

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213

 

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารมุ่งเป้า(สำหรับภาควิชา) (download)
2. แบบคำขอมุ่งเป้า 67 แบบที่ 2 (download)
3. แบบคำขอมุ่งเป้า 67 แบบที่ 1 (download)
4. ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ2567 (download)