ประกาศ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ(ค่าตอบแทน)

ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ประกาศ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ(ค่าตอบแทน)

2. หลักเกณฑ์ผลงานที่ได้รับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ(ค่าตอบแทน) (download)