คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 179 คน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล  ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ‘Digital and Sustainable Innovations for Uncertain Post-pandemic Times’ ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญของงานประกอบด้วย การแสดงปาฐมกถาจากนักวิชาการต่างประเทศ การเสวนาพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  การนำเสนอผลงานวิจัยคัดเลือกของนักวิชาการ  ทั้งนี้การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผ่านทาง Zep Metaverse Platform เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มพูนความรู้ และเปลี่ยนความเห็นด้านวิธีวิทยาการวิจัย การวัดและประเมินผล และเครือข่ายความร่วมมือทางการวิชาการ

ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมนำการประชุม และส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://krurooeducu.netlify.app/ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภายในงานได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2565 ต่อ 7200 ,02-218-2559