คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 97 คน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Language Education and Thai studies” (LETS2023)  ภายใต้แนวคิด “Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies” ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินำเสนอเนื้อหา วิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การเรียนการสอนภาษาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษา โดยเปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมนำการประชุมดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://arts.tu.ac.th/shanghai2023-1