คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 142 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and International Conference on Education 2023 (NICE)

ในหัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for All”

โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

กำหนดจัดในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

 

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง

และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com, โทรศัพท์ 086-4892968

หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน

นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-1956969