ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2566 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 127 คน
ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2566 

  ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ  2566 

 

เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1.แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ  2566 

2.บันทึกข้อความนำส่งเอกสารจากภาควิชา  (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างตามไฟล์แนบ)

 

 

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารมุ่งเป้า(สำหรับภาควิชา) (download)
2. แบบคำขอมุ่งเป้า 65 แบบที่ 2 (download)
3. แบบคำขอมุ่งเป้า 65 แบบที่ 1 (download)
4. ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ2566 (download)