ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่าน ขอรับการจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 102 คน
ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่าน ขอรับการจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่าน ขอรับการจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย   คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

เอกสารการขอรับการสนับสนุน มีดังนี้

1.  แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2566

 

2. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากภาควิชา (ตัวอย่างตามไฟล์แนบ)

 

หมายเหตุ : 1.ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ "สรุปข้อมูล SDG" และ "คำอธิบาย CMU-TRL" ได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ 

 

-ขอขอบคุณค่ะ-

หน่วยบริหารงานวิจัย

โทร.053-941213


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ การจัดสรรทุนวิจัยและการบริหารทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (download)
2. บันทึกข้อความนำส่งเอกสารทุนวิจัย(สำหรับภาควิชา) (download)
3. แบบเสนอโครงการวิจัย 2566 (download)
4. ใบสำคัญรับเงินโครงการวิจัย 2566 (download)
5. คำอธิบายCMU-TRL (download)
6. สรุปข้อมูล SDG (download)
7. รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (ส่งพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) (download)