สำนักหอสมุด มีบริการตรวจสอบค่าคุณภาพวารสารระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 144 คน
สำนักหอสมุด มีบริการตรวจสอบค่าคุณภาพวารสารระดับนานาชาติ

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร รับบริการตรวจสอบค่าคุณภาพวารสารระดับนานาชาติก่อนตีพิมพ์กับสำนักหอสมุดได้แล้ววันนี้ 

ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง วันทำการ


วารสารแต่ละชื่อมีคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นวารสารที่มีคุณภาพสูง อาจปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากลมากกว่า 1 ฐานข้อมูล และมีค่าคุณภาพวารสาร เช่น Impact Factor, CiteScore, SJR จากฐานข้อมูลสากล เช่น Scopus, Web of Science, Scimago แตกต่างกัน นอกจากนี้แม้จะเป็นวารสารชื่อเดียวกันก็อาจจะมี Quartile ต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพวารสารก่อนตีพิมพ์ผลงาน จะทำให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของวารสาร

การให้บริการ :
บรรณารักษ์จะตรวจสอบค่า Impact Factor, CiteScore, SJR, และ Quartile ของวารสารที่ท่านต้องการ และส่งผลให้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง วันทำการ 

เงื่อนไขการใช้บริการ :
สงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น


บริการสนับสนุนนักวิจัย โดยบริการนี้บรรณารักษ์จะช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวารสารระดับนานาชาติจากค่าคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัยและฐานข้อมูลสากลให้ชาว มช. ค่ะ

https://cmu.to/cmu-journal-metrics

Facebook: LibraryCMU
Line Official: @CMULibrary
#LibraryCMU