ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมทางการและกีฬา “International Conference Physical Activity and Sports (IPAS 2022)”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 173 คน
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมทางการและกีฬา “International Conference Physical Activity and Sports (IPAS 2022)”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติกิจกรรมทางการและกีฬา “International Conference Physical Activity and Sports (IPAS 2022)” ในระหว่างวันที่  27-28 ตุลาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครูในโรงเรียน ผู้ฝึกสอน สร้างเครือข่ายวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัย โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดค่าลงทะเบียนและรายละเอียดการประชุมที่เว็บไซต์ https://conference.kku.ac.th/ipas/ สอบถามข้อมูลที่ คุณหอมหวน นาถ้ำเพชร โทรสอบถามรายละเอียด 043-202 420 ต่อ 42422 และ 088 062 0133