เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 160 คน
เรื่อง  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย พิจารณายื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์(แผนงาน)การวิจัย ดังนี้

      1. Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine

      2. Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology

      3. Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts

      4. Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)

      5. Creative Lanna, Tourisms, and Sustainable Communities

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยทางอีเมลตามแผนงานที่ท่านเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ผ่าน Microsoft Teams ที่ (https://cmu.to/ae2rJ)  และขอให้แจ้งความประสงค์การขอรับทุนแก่หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อจัดทำหนังสือจากส่วนงานต้นสังกัดแก่สำนักงานบริหารงานวิจัย โทรสอบถามรายละเอียดทุน 053-943613

 

โทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย หมายเลข 053-943612