สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มช. จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 127 คน
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มช. จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน  ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ต


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มช. จะจัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน  ประจำปี 2565 เพื่อให้คณาจารย์  นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรมช. (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในคนโดยจะจัดขึ้น
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ต 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ผู้ที่เข้าอบรมตลอดวันจะได้รับประกาศนียบัตร 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code หรือลิงก์ https://cmu.to/vP6cg  
**โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. รับจำนวนจำกัด **
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันที  หากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว)
 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-943565 หรืออีเมล cmurec.cmu@gmail.com