มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 162 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์

 

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจคณะศึกษาศาสตร์ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

     1. พิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     2. เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการในประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

     3. ผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ https://cmu.to/fVrTN  ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3612 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ raccmu@gmail.com