ประชาสัมพันธ์การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 166 คน
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

      สำนักงานบริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอีดยได้ที่เว็บไซต์ https://cmurec.in.cmu.ac.th/?page_id=229

   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943565