สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และรองรับตาม SDGs

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 275 คน
  สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และรองรับตาม SDGs

         สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืออาจารย์นักวิจัยในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นงานที่รองรับตาม SDGs และมี keyphrases (ให้ความสำคัญกับ SDG 4: Quality Education และ SDG 11: Sustainable cities and communities) มีเงื่อนไขในการสนับสนุนดังนี้

                 1) การแปลภาษาและตรวจเนื้อหาวิชาการ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 12,000 บาท/เรื่อง

                 2) การตรวจเนื้อหาวิชาการ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 6,000 บาท/เรื่อง  

           **หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดและสามารถดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/2r0nT ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565