ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน"  โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 231 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรภายในงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า

     ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจรับฟังเสวนาภายในงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน"  โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ) : Smart Emergency Care Service Integration : SECSI ปีที่ 2 และก้าวต่อไปในปีที่ 3

   ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา โดย อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หัวหน้าโครงการ "การพัฒนานวัตกรรมแพลดฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเขียงใหม่" ร่วมเสวนาภายในงาน

หัวข้อ "การพัฒนาระบบการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ในประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประขากรกลุ่มเสี่ยง"

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา: 14.30 – 16.15 น.

ช่องทางรับชม Live Facebook : แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 16669

http://facebook.com/secsi1669

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://cmu.to/yZIpq

หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้จาก Facebook: แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาหลากหลายหัวข้อภายใต้แผนงานระบบบริการสุขภาพที่น่าสนใจตลอดงาน 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942522 (ในวันและเวลาราชการ)