ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม WORKSHOP จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ INTEC2022 จัดโดย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 369 คน
ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม WORKSHOP จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ INTEC2022 จัดโดย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม WORKSHOP จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ  "Teacher Education in The Next Normal" จัดโดยที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ผ่านระบบ ZOOM MEETING 

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้  โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแล้วตั้งแต่วันนี้ 

หัวข้อ : ดิจิทัลไลฟ์แฮคสำหรับนักศึกษาครูเพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ: ชีวิตและการทำงาน

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา : 09.30-12.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส 

รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน

 

และหัวข้อ : ครบเครื่องเรื่องเรียนรู้...ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา: 13.00-16.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส 

รูปแบบการอบรมผ่านระบบ ZOOM  รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน

สนใจสมัครเข้าร่วม WORKSHOP ได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/intec2022/workshop_th.php

 

      นอกจากนี้ งานประชุมวิชาการดังกล่าว ยังมีการจัดอบรมบรรยาย การจัดเสวนากลุ่มย่อย โดยวิทยากรในหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย และเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) อีกด้วย

 

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์การจัดงานประชุมวิชาการฯ  http://edumis.pn.psu.ac.th/intec2022/index.php