ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ INTEC2022 จัดโดย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 574 คน
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ INTEC2022 จัดโดย ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) 

 

       การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ: "Teacher Education in The Next Normal" จัดโดยที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) เปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation) International and National Teacher Education Conference 2022 (INTEC 2022): "Teacher Education in The Next Normal"

-------------------------------------------

Keynote Speakers:

(1) Prof. Dr. Petronio Bendito, College of Liberal Arts, Purdue University, USA

(2) Prof. Dr. Christine C. M. Goh, National Institute of Education, Nanyang Technological University (NIE NTU), Singapore

(3) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

(4) รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก (International School of Eastern Seaboard)

-------------------------------------------

วันที่ 8 - 10 เมษายน 2565

ณ การประชุมออนไลน์

Deadline of submission: 1 กุมภาพันธ์ 2565

Website: http://edumis.pn.psu.ac.th/intec2022/index.php

=========================

หัวข้อในการประชุม:

1. Teacher Education

2. Education Management and Leadership

3. Life-Long learning

4. Art Education

5. Teaching and Learning

6. Educational Technology and Innovation

7. Curriculum Development

8. Educational Evaluation and Measurement

9. Health Education / Vocational Education and Entrepreneurship

10. Psychology and Special Education

11. Physical Education and Sport Science

12. Sciences, Mathematics and Technology Education

13. Higher Education

=========================

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝ่ายประสานงานการจัดประชุมวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-489-2968

E-mail: intec@g.psu.ac.th